Privacyverklaring De Handcoach

Er zijn situaties waarin jouw gegevens door De Handcoach verzameld worden. Het is daarom goed dat jij weet wat daarmee gedaan wordt en hoe je jouw wensen rondom jouw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze privacyverklaring.


Ik, Melissa Kamstra, eigenaar van De Handcoach heb deze privacyverklaring opgesteld en ben verantwoordelijk voor gegevens die binnenkomen bij De Handcoach. De Handcoach is gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 70108358.


Doel gegevens
Voor een aantal doelen worden er persoonsgegevens verzameld door De Handcoach. Deze worden hieronder toegelicht.

Het versturen van nieuwsbrieven
De Handcoach stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. Je naam, geboortedatum en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van De Handcoach. Daarnaast kan je mondeling of tekstueel gevraagd worden om je aan te melden.

Contact opnemen
Jouw gegevens zullen verzameld worden als jij contact opneemt met De Handcoach via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals je naam, e-mailadres, telefoonnummer en berichtomschrijving.


Analytics
De website van De Handcoach verzamelt jouw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan jouw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van je website bezoek of de pagina’s die je veel bezoekt.
Alle gegevens worden alleen verwerkt met jouw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiële relaties en/of opdrachtnemers.


Ontvangers
De gegevens die De Handcoach ontvangt en verwerkt, worden beheerd d.m.v.:


One.com
De e-mail van De Handcoach wordt gehost bij One.com. Als jij contact opneemt via de formulieren of via e-mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van One.com.


Affiliatepartners
Met een aantal partners heeft De Handcoach een affiliateovereenkomst. Dat betekent dat De Handcoach een vergoeding ontvangt als jij een aankoop verricht via een specifieke promotielink.


Opslagperiode
Jouw gegevens worden voor langere tijd bewaard door De Handcoach, maar nooit langer dan nodig is voor het uitvoeren van activiteiten, tenzij we op grond van een wettelijke regeling jouw gegevens langer moeten bewaren. Jouw voorkeur voor cookies wordt drie maanden lang bewaard.


Het versturen van nieuwsbrieven
Jouw e-mailadres, naam en geboortedatum worden opgeslagen in Mailblue. De opslag van jouw gegevens is voor onbepaalde tijd. Jij kan je namelijk uitschrijven wanneer je maar wilt via de link onderaan de nieuwsbrieven of door een e-mail te sturen naar privacy@handcoach.nl.


Contact opnemen
Op het moment dat je contact opneemt met De Handcoach via e-mail, dan worden die gegevens die jij meestuurt, zoals bijvoorbeeld je naam, telefoonnummer en e-mailadres, opgeslagen op de mailserver. Die e-mails worden tot maximaal twee jaar terug bewaard.


Analytics
De gegevens die Analytics op de website verzameld zijn anoniem, dus niet verbonden aan jouw naam, bedrijf of e-mailadres. Deze gegevens worden voor onbepaalde tijd bewaard binnen Google Analytics.


Beveiliging
Er worden van jouw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. Je gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.


De persoonsgegevens die door De Handcoach of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie. Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar De Handcoach. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.


De apparaten die jouw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot jouw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.


Daarnaast wordt jouw bezoek aan de website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website van De Handcoach privé is. Je herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url. Ook is het domein van De Handcoach ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.


Jouw rechten

Recht op inzage
Je hebt het recht om te allen tijden jouw gegevens op te vragen die bij De Handcoach vastgelegd en bewaard worden. Dit doe je door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met De Handcoach. Je krijgt dan een overzicht van jouw gegevens.

Recht op rectificatie
Kloppen je gegevens niet? Of zijn je gegevens veranderd? Je hebt het recht om dit te laten rectificeren door De Handcoach. Je gegevens omtrent de nieuwsbrief kan je aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke nieuwsbrief.

Recht op overdracht
Mocht jij de gegevens nodig hebben die bij De Handcoach opgeslagen liggen in het geval je overstapt naar een andere partij of dienst, dan heb je het recht op overdracht. Hierbij dient De Handcoach al jouw gegevens over te dragen aan de andere partij.

Recht op wissen van gegevens
Wil je niet langer dat jouw gegevens bij De Handcoach vastgelegd zijn? Dan heb je het recht op het laten wissen van jouw gegevens.

Recht op het indienen van een klacht
Je hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als je vindt dat De Handcoach niet op de juiste manier met jouw gegevens omgaat. Dit kan via deze site. 

Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)
Wil jij niet dat De Handcoach jouw gegevens gebruikt? Dan heb je het recht op het stoppen van het gebruik van jouw persoonsgegevens. Stuur hiervoor een e-mail naar: privacy@handcoach.nl Het streven is om binnen een week te reageren.


Plichten
De Handcoach verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van De Handcoach via e-mail. Jouw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden. De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. Je e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan De Handcoach de betreffende dienst niet aanbieden.


Mocht het nodig zijn gegevens die jij hebt gedeeld met De Handcoach met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst jouw toestemming voor worden gevraagd.


De Handcoach behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer De Handcoach dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van De Handcoach te beschermen. Daarbij trachten ik altijd jouw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.


Heb je toch nog vragen? Neem gerust contact op via e-mail: privacy@handcoach.nl


Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 23-12-2023